Rječnik

Pozdravi

Ohayo gozaimasu - Dobro jutro

Kon’ nichi wa - Dobar dan

Konban wa - Dobra večer

Oyasumi nasai - Laku noć

Sayonara - Doviđenja


Izrazi uljudnosti

Arigato - Hvala (sadašnjost)

Arigato gozaimasu - Hvala Vam/ti (sadašnjost), formalno

Arigato gozaimashita - Hvala Vam/ti (prošlost), formalno

Domo - Hvala (sadašnjost), neformalno

Domo arigato gozaimasu - Puno hvala (sadašnjost), formalno

Domo arigato gozaimashita - Puno hvala (prošlost), formalno

Sumimasen - Oprostite/žao mi je (sadašnjost/budućnost)

Shitsurei shimasu - Oprostite (sadašnjost/budućnost)

Shitsurei shimashita - Žao mi je/oprostite (prošlost)

Gomen nasai - Oprostite

… kodasai - Molim

Dozo - Izvolite

Do itashimashite - Nema na čemu

Onegai shimasu - Molim

Yoroshiku onegai shimasu - Molim (formalno, pristojno)

Dozo yoroshiku onegai shimasu - Molim (vrlo pristojno/formalno)


Pozicije i smjerovi

Mae - Naprijed

Ushiro - Iza

Migi - Desno

Hidari - Lijevo

Yoko - Sa strane

Uchi - Unutra

Soto - Izvana

Ue - Iznad

Shita - Ispod

Omote - Naprijed, pozitivno

Ura - Kružno, izvana, obrnuto, negativno

Gyaku - S druge strane, obrnuto

Gaeshi - Obrnuti

Ryo - Oba, obje

Renzoku - Kombinacija/ kontiniurano

Nagare - Fluidan

irimi - Ući, ulazak

Kaiten - Rotacija, okret

Musubi - Zajednički/povezan


Stupnjevi i titule

san - Gospodin/Gospođa

sensei, Sensei - Učitelj

Shihan - Majstor učitelj

O Sensei - Osnivač, Veliki učitelj – Morihei Ueshiba

Deshi - Učenik

Uchideshi - Učenik koji živi u dojo-u

Sotedeshi - Učenik koji živi izvan dojo-a

Shoshinsha - Početnik

Kohai - Mlađi učenik

Senpai - Stariji učenik

Yudansha - Osoba sa crnim pojasom

Aite - Partner

Tori - Partner koji izvodi tehniku

Nage - Partner koji radi bacanje

Uke - Partner koji prima tehniku

Uchi tachi - Partner koji napada sa mačem

Uke tachi - Partner koji se brani sa mačem

Kyu - Kyu stupanj, učenički stupanj

Nan kyu? - Koji Kyu ?


Budo i oprema

Do - Put, način

Budo - Ratnički put, viteštvo

Bujin - Ratnik

Budoka - Budo Učenik

Ai - Harmonija, zajedništvo

Ki - Energija, sila, životna/kozmička energija, intuicija

Aikido - Put harmonije sa kozmičkom energijom

Aikidoka - Aikido učenik

Dojo - ˝Mjesto puta˝, ˝Mjesto prosvjetljenja˝, prostor gdje se vježba

Shomen - Prednji dio dojo-a

Shinza/Kamiza - Mjesto u dojo-u gdje se drže slike, natpisi (kaligrafija) i “oltar” s prinosima “dei-ma”

Rei - Naklon

Reigi - Etiketa, kodeks

Dogu - Oprema za trening

Dogi/gi - Kimono

Obi - Pojas

Hakkama - Tradicionalne hlače-suknja

Zori - Sandale/papuče


Trening

Keiko - Vježba/trening

Kakeri geiko - Trening napadanja

Enbukai - Demonstracija

Gasshuku - Trening kamp

Kata - Forma

jutsu, waza - Tehnika

dori, tori - Tehnika

nage - Tehnika bacanja

Taijutsu - Tehnike goloruke borbe/bez oružja

Suwariwaza - Tehnike u sjedećem položaju

Tachiwaza - Tehnike u stojećem položaju

Ukemiwaza - Padovi

hanmi handachi waza - Tehnike u kojima je tori u seizi, a uke stoji

Kaeshiwaza - Kontra tehnike, tehnike koje radi uke na torijevu pogrešku

Jiyu waza - Slobodne tehnike

Randori - Slobodne tehnike protiv više napadača


Treniranje s oružjem

Bukiwaza - Tehnike sa oružjem

Ken - Mač

Bokken - Drveni mač

Aikiken - Aikido mač/aikido škola mača

Jo - Štap

Aikijo - Aikido štap/aikido škola štapa

Shiho giri - Rezati u 4 smjera

Happo giri - Rezati u 8 smjerova

Suburi - Osnovne vježbe s oružjem

Jo suburi - Osnovne vježbe sa jo-om, 20 vježbi/pokreta

Bokken suburi - Osnovne vježbe sa drvenim mačem, 7 vježbi/pokreta

Kumi tachi - Napredna vježba sa partnerom/borbene tehnike mačem

Kumi jo - Napredna vježba sa partnerom/borbene tehnike štapovima

Ken tai jo - Borba jo-om protiv kena

Jo dori - Oduzimanje jo-a (uke štapom napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)

Jo nage - Tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk uke napada torija, koji se brani

Tachi dori - Oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)

Tanto - Nož (drveni za trening)

Tanto dori/Tanken dori - Oduzimanje noža


Pozicije i termini

Suwari - Sjedeći

Seiza - Sjedenje na koljenima (japanski)

Anza - Sjedenje sa prekriženim nogama (turski)

Hanza - Sjedenje na jednom koljenu

Tachi - Stojeći

Kamae - stav/pozicija

Ken no kamae - Stav/gard sa mačem

Tsuki no kamae - Stav/gard sa štapom za ubod

Hasso no kamae - ˝Stav znaka osam˝ sa štapom

Hanmi - Stojeća pozicija sa pola tijela izloženog prema partneru (doslovno: pola tijela)

Ma ai - Distanca

Zenshin - Prije tehnike, pripremajući um

Tsushin - Za vrijeme tehnike, aktivni um

Zanshin - Nakon tehnike, poslije aktivni um, nesalomivi duh

Kokyu - Disanje

Kokyu ryoku - Snaga koja dolazi iz pravilnog disanja

Ki ai - Ispuštanje zraka tijekom tehnike s pridruženim glasom

Taisabaki - Kretanje tijela

Shikko - Hodanje na koljenima

Ukemi - Pad

Mae ukemi - Pad/kotrljanje prema naprijed

Ushiro ukemi - Pad/kotrljanje prema nazad

Suki - Otvor, mogućnost za napad/tehniku

Atemi - Napad/udarac u vitalne točke

Uchi - Rez

Tsuki - Ubod/udarac šakom

Keri - Udarac nogom


Aikido tehnike

Imena Aikkido tehnika podijeljene su u sljedeće dijelove: STAV-NAPAD-TEHNIKA (smjer) – VISINA – NAČIN – (varijacija)

Primjer:

  • Aihanmi katadori ikkyo

  • Aihanmi katatedori ikkyo omotewaza kihon

  • Gyakuhanmi tskui sankyo urawaza ki-no-nagare


Stav

Suwariwaza - Tehnike iz sjedeće pozicije

Hanmi handachi waza - Uke stoji, tori je u seizi

Ai hanmi - Isti stav

Gyaku hanmi - Obrnut stav


Napad / hvat

Kosadori, Katate dori hantai, Gyaku te dori - Hvat istom rukom za ručni zglob (desna za desnu i obrnuto)

Katate dori - Hvat za ručni zglob

Kata dori - Hvat za rame

Morote dori - Obje ruke hvataju podlakticu tj. ručni zglob

Ryo kata dori - Hvat za oba ramena

Ryote dori - Hvat za oba ručna zgloba

Sode dori - Hvat za rukav (visina lakta)

Sodeguchi dori - grab za otvor, donji rub rukava

Muna dori - Hvat za prsa

Ushiro dori - Hvat od iza preko prsa/s leđa

Ushiro ryote dori - Hvat za obje ruke s leđa

Ushiro ryo kata dori - Hvat za oba ramena s leđa

Ushiro eri dori - Hvat za ovratnik s leđa

Ushiro kubi shime/Ushiro muna dori - Gušenje sa jednom rukom s leđa


Udarac / ubod

Men uchi - Rez od vrha glave do brade, okomit u odnosu na tlo

Shomen uchi - Rez od vrha glave do pojasa, okomit u odnosu na tlo

Yokomen uchi - Rez od sljepoočnice jedne strane do brade druge strane (ili vrata), dijagonalan rez

Men tsuki - Udarac/ Ubod u lice / glavu

Mune tsuki - Udarac/ Ubod u prsa/ trbuh


Udarci nogom

Mae geri - Prednji udarac nogom

Mawashi geri - Kružni udarac nogom

Yoku geri - Postranični udarac nogom


Visina

Jodan - Gornji dio tijela/od vrata na gore

Chudan - Srednji dio tijela/od vrata do donjeg dijela trbuha

Gedan - Donji dio tijela/ispod donjeg dijela trbuha


Tehnike

Tai no henko - Osnovna vježba harmonizacije s partnerom, okret tijela

Kokyu ho - Vježba «bacanja dahom», bazirana na pravilnom disanju i pravilnoj poziciji tijela, ne uključuje poluge

Ikkyo - Prva poluga/učenje/fiksacija

... omote waza - Prednja/ispred/direktna tehnika

... ura waza - Vanjska/kružna tehnika

Nikkyo - Druga poluga/učenje/fiksacija

Sankyo - Treća poluga/učenje/fiksacija

Yonkyo - Četvrta poluga/učenje/fiksacija

Gokkyo - Peta poluga/učenje/fiksacija

Rokkyo - Šesta poluga/fiksacija

Kotegaeshi - Poluga na zglobu (zglob koji se okreće)

Shiho nage - Bacanje u četiri smjera

irimi nage - Bacanje ulaskom

Tenchi nage - Bacanje «nebo – zemlja»

Kaiten-nage - Kružno bacanje

… uchi maware - Unutarnji okret

… soto maware - Vanjski okret

Koshi-nage - Bacanje postavljanjem kukova u odnosu na partnerovo tijelo

Juji garami, Juji nage, Aya dori - Bacanje križanjem ruku partnera, izbacujući ga iz ravnoteže

Kokyu nage - Bacanje dahom

Suwari kokyo ho / Kokyo dosa - Vježbe «bacanja dahom» iz sjedeće pozicije


Forma

Kihon - Osnovna forma

Awase - Tajming/zajednički pokret/ harmonizacija

Ki no nagare - Fluidni pokret/ki koji teče

Ko tai - Osnovna forma

Ju tai - Mekana/nježna forma

Ryu tai - Fluidna forma

Ki tai - Najviši stupanj rada, «tehnika bez tehnike»

Dan kai te kini - korak po korak (pokret dijelimo u 2 dijela ... prije napad pa odvojeno obrana)

Kiai de - tehniku odrađujemo na najvišoj razini energije koristeći kiai


Varijacija

Henka, Henka waza - Varijacija

Oyo waza - Primjenjiva tehnika