Aikido i djeca

Zašto je Aikido dobar za Vaše dijete?

Aikido ne koristi snagu, pa ga mogu vježbati i malena djeca.

U Aikido-u nema natjecanja pa tako ni gubitnika. Svako pobjeđuje – napredujući i savladavajući nove vještine.

Aikido ne nameće disciplinu, već razvija samodisciplinu i osjećaj vlastite vrijednosti.

Kroz razne vježbe i tehnike Aikido razvija motoričke sposobnosti i koordinaciju djeteta.

Vještine padanja i kolutova pomoći će Vašem djetetu da izbjegne povrede u sportovima i drugim dječjim aktivnostima.

Aikido tehnike i principi pomoći će Vašem djetetu da se suoči sa konfliktima u životu.

Aikido je način usklađivanja sa svijetom. Cilj Aikido-a je nenasilno riješiti konfliktnu situaciju i ponovno uspostaviti sklad.

Vježbajući Aikido učimo sebe promatrati ne kao izdvojenu jedinku, već kao dio kompleksnog svijeta gdje svaka naša akcija utječe na okolinu.

U vrijeme kada sve češće slušamo o nasilju među djecom u školama izuzetno je važno odgajati djecu koja će u svoju okolinu unositi harmoniju i razumijevanje i koja će se znati nositi sa nasilnim pojedincima.

Kroz posebno osmišljen program vježbi i odabranih Aikido tehnika djeca razvijaju motoriku i koordinaciju, koncentraciju i pažnju, sigurnost i samokontrolu, poštovanje prema sebi i drugima.

7 vrlina samuraia